Burze i gradobicie nadciągają
Groził własnej matce. Już siedzi w areszcie

Bezpieczny rajd w balczewskich lasach

Policjanci wspólnie ze strażnikami leśnymi, strażakami oraz starostwem i urzędem gminy w Inowrocławiu, zorganizowali dla gimnazjalistów interdyscyplinarny edukacyjny „Rajd Bezpieczeństwa”.

Na terenie leśnictwa Balczewo uczniowie poznawali zasady zachowania się na drogach i w lesie.

Podczas rajdu młodzież uczyła się właściwych zachowań podczas poruszania się po drogach, nabycia umiejętności rozpoznawania zagrożeń w ruchu drogowym. Z kolei leśnicy zapoznawali

uczestników rajdu z tym, co szkodzi, a co pomaga lasom. Przebieg rajdu organizatorzy zaplanowali tak, by było edukacyjnie, ćwiczebnie i… smacznie.

Rajd zaczął się od autoprezentacji klas, które przygotowały wystąpienia na temat ruchu drogowego. Żalinowo zaprezentowało banery oraz krótki rymowany „wykład’ o przepisach. Inowrocław

natomiast zaśpiewał piosenkę na temat przestrzegania znaków drogowych. Oba wystąpienia były bardzo udane i miały wartości edukujące.

Policjanci zaproponowali młodzieży test wiedzy, który zawierał pytania na temat odblasków, sygnalizatora, działań ratowniczych policji i straży na miejscu wypadku drogowego, czy też zasad

udzielania pierwszej pomocy. Warto wspomnieć, że w tym roku policjanci prowadzą zajęcia profilaktyczne w związku z realizacją projektu pn.”Wspólnie dla bezpieczeństwa na drogach powiatu

inowrocławskiego”, który wpisuje się w rządowy program „Razem Bezpieczniej”.

Strażacy omówili działania wykonywane przez nich na miejscu wypadków drogowych. Zapoznali też uczniów ze specyfiką swojej służby i specjalistycznym sprzętem ratowniczo-gaśniczym. Nie

pominęli również reguł przeciwpożarowych i instruktażu podczas pobytu w lesie.

Leśnicy wpajali młodzieży zasady korzystania z lasów, mówili o zagrożeniach, postawach proekologicznych. By jeszcze bardziej zainteresować młode osoby tematyką, leśnicy przeprowadzili

konkurs wiedzy ekologicznej. Pytania były bardzo ciekawe, np.: która cześć cisa nie jest trująca dla człowieka, czy powierzchnia lasów w kraju rośnie czy maleje, dlaczego nie wolno niszczyć

grzybów trujących, kiedy sadzi się las.

Gdy przyszedł czas na zmagania sportowe, strażacy zaproponowali uczniom bieg w hełmie z wężem strażackim oraz podanie wody do celu i przeciąganie węża. Duch rywalizacji i rodzaj konkurencji

sprawił, że wszyscy żywiołowo reagowali na zmagania między klasami.

Rajd zakończyła wspólna grochówka. Organizatorzy obdarowali uczestników materiałami promującymi bezpieczeństwo na drogach i w lasach.