ITD kontra przewoźnicy
Będą buszować w koronach drzew po zmroku

Groźny wypadek! Ochotnicy ratują życie

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z kilku podinowrocławskich miejscowości uczestniczyli w szkoleniu „Ratownictwo w transporcie lotniczym”. Na terenie 56 Bazy Lotniczej w Inowrocławiu
strażacy-ochotnicy poznawali procedury i techniki pomocy poszkodowanym.

Ponad trzydziestu strażaków z sześciu jednostek OSP wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zapoznało się w teorii i praktyce z procedurami oraz technikami ratowniczymi w lotnictwie śmigłowcowym. Po pokazach multimedialnych oraz podstawach teoretycznych techniki udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, uczestnicy szkolenia w praktyce sprawdzali swoje umiejętności. Strażacy zapoznali się też z budową śmigłowców użytkowanych przez 56 Blot. oraz praktycznymi działaniami ratowniczymi Wojskowej Straży Pożarnej.

W szkoleniu wzięły udział jednostki z Gniewkowa, Złotnik Kujawskich, Rojewa, Witowic, Chełmc i Jaksic. Ochotnicza Straż Pożarna to umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt, organizacja społeczna, składająca się z grupy ochotników, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.