Chcieli zasilić swój portfele pieniędzmi za kradzione akumulatory
Groźny wypadek! Ochotnicy ratują życie

ITD kontra przewoźnicy

Funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego przez dwa dni kontrolowali stan techniczny autobusów komunikacji miejskiej i podmiejskiej w Inowrocławiu oraz stan trzeźwości kierujących. 10
autobusów nie spełniało norm określonych w przepisach.

Typowane do kontroli autobusy kierowane były na punkt kontrolny przy ul. Pakoskiej przez funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego i policji na motocyklach. Tam w Mobilnej Stacji
Kontroli Pojazdów szczegółowo weryfikowano stan techniczny pojazdów. Przy pomocy specjalistycznego sprzętu, sprawdzano układy pojazdów mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
– Kontroli poddano 39 pojazdów, w tym 28 autobusów komunikacji miejskiej i podmiejskiej, przewoźników realizujących przewozy regularne i okazjonalne na terenie miasta i powiatu Inowrocław.

Spośród nich znaczna część autobusów komunikacji podmiejskiej wykonuje dowóz dzieci do szkół. Wskutek stwierdzonych nieprawidłowości zatrzymano 10 dowodów rejestracyjnych – o wynikach
kontroli informuje Tomasz Glanowski, kierownik oddziału terenowego WITD w Inowrocławiu. Wśród stwierdzanych usterek kontrolerzy zanotowali nadmierną różnicę sił hamowania poszczególnych kół oraz niedostateczną siłę hamowania kół, niesprawne układy pneumatyczne, zużyte lub wypracowane elementy układów zawieszenia i układów kierowniczych. Kontrolowane pojazdy miały też wycieki płynów eksploatacyjnych, nieprawidłowe lub zużyte ogumienie i niesprawne oświetlenie. Odnotowano też niezgodności zapisów ze stanem faktycznym w dowodach rejestracyjnych. Wszyscy kierujący zostali przebadaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, na szczęście wszyscy kierowcy byli trzeźwi.

– Wskazać należy, iż pomimo wysokiego wskaźnika zatrzymanych dowodów rejestracyjnych pojazdów, liczba wykrywanych usterek w stanie techniczny stopniowo ulega zmniejszaniu. Przedmiotowe działania wpisały się już w cykliczne kontrole prowadzone przez tut. WITD osiągając zamierzony skutek i realnie poprawiając bezpieczeństwo na drogach naszego miasta i powiatu – podsumowuje

kontrolę Tomasz Glanowski.