velux
Okna dachowe – czy warto się na nie zdecydować?
kolostrum
Jak wzmocnić odporność małych dzieci?

Vademecum pracownika: o czym należy pamiętać, zawierając umowę o pracę?

adwokat prawo pracy łódż

Umowa o pracę zostaje zawarta na piśmie, dzięki czemu obie strony mają świadomość warunków, na jakich będzie odbywała się współpraca. Podpisywana umowa powinna zostać dokładnie przeczytana, dlatego można uniknąć nieprawidłowości oraz błędów. Kiedy dokument zostanie podpisany i przeczytany, trafia  do akt osobowych pracownika.

Umowa o pracę – co warto wiedzieć przed podpisaniem umowy?

Zanim umowa o pracę zostanie podpisana, pracodawca może zażądać od pracownika dostarczenia wymaganych dokumentów, a wśród nich: wypełnionego kwestionariusza osobowego, świadectwa pracy, orzeczenia lekarskiego, zaświadczeń oraz dyplomów potwierdzających doświadczenie zawodowe, oraz umiejętności. Ważna jest także umowa o pracę, jeśli pracownik jest zatrudniony w dwóch firmach. Dobrą wolą pracownika jest przekazanie nowemu pracodawcy listów referencyjnych pozwalających zapoznać się z opinią poprzedniego pracodawcy. Przed podpisaniem umowy pracodawca nie może pytać kobiety, czy jest w ciąży i takie stanowisko potwierdzi adwokat prawo pracy Łódź to miasto, gdzie funkcjonuje wiele kancelarii, w których udzielane są porady prawne związane z zatrudnieniem w nowym miejscu pracy. Warto dodać, że przygotowana umowa również powinna zostać dostarczona do prawnika.

Czego nie może zabraknąć w umowie o pracę?

W umowie o pracę musi znaleźć się szereg informacji, które ułatwiają wykonywanie obowiązków zawodowych i jednocześnie pozwalają uniknąć nieporozumień oraz problemów. W pierwszej kolejności wymienione zostają strony znajdujące się w umowie, wyszczególniony jest rodzaj umowy, data jej podpisania, warunki pracy oraz płacy.

Dokument musi zawierać informacje o miejscu wykonywania pracy (jest to szczególnie ważne, kiedy właściciel kieruje kilkoma albo kilkunastoma oddziałami jednej firmy), wymiarze czasu pracy oraz wynagrodzeniu.

Każdy z wymienionych elementów jest tak samo ważny, a brak jakiejkolwiek informacji sprawia, że umowa nie zostaje uznana za pełną i kompletną, czyli nie dochodzi do skutku. Jeśli w dokumencie nie znajdzie się informacja o wymiarze czasu pracy, przyjmuje się, że dotyczy pełnego etatu. Z kolei brak podania daty rozpoczęcia pracy, sprawia, że jest ona taka sama jak data zawarcia umowy. Warto pamiętać, że minimalna stawka wynagrodzenia jest uwarunkowana przepisami prawa i zostaje wydana przez Radę Ministrów.