Jak Polacy kupują?
USG brzucha

Dobre ocieplenie dachu

Podstrysze każdego budynku mieszkalnego ma niebagatelne znaczenie dla ogólnej sprawności cieplnej domu, a nieprofesjonalnie położona izolacja termiczna dachu może być źródłem marnowania 10-25 procent ciepła. Warto dlatego zwrócić uwagę na półfabrykat oraz fachowość wykonania ocieplenia.

Poddasze każdego budynku ma duże znaczenie dla każdego domu z bardzo wielu powodów. Po pierwsze podstropie to najczęściej całkiem duża przestrzeń będąca zwykle magazynem rzeczy niepotrzebnych, bądź także chociażby jako pewnego rodzaju rezerwuar do zagospodarowania. Co istotne podstrysze jest wyjątkowo narażone na wszelkiej maści uchybienia czy braki w procesie prac budowlanych. Wskutek wszelkich niedoróbek możemy zetknąć się z rożnymi tego wytworami jak pleśń wilgoć czy finalnie próchnienie drewnianych punktów pokrycia dachowego. Właśnie dlatego profesjonalne położenie ocieplenia dachu ma olbrzymie znaczenie nie jedynie dla tej jednej przestrzeni poddasza, jednak z uwagi na jego istotną rolę dla całego domu. Dlatego przeprowadzenie izolacji dachu winno zostać dokonane przez fachowców.
Decydując się na ocieplenie domu i poddasza należałoby sfokusować się na materiał, z którego będzie ona przeprowadzona. Powinno się bowiem pamiętać, że będzie wprowadzany w przestrzenie między więźbą dachową, a poszyciem dachu. Toteż elastyczność oraz solidność izolatora odgrywa ważną rolę w jego skuteczności. Musimy oczywiście powiedzieć iż także małe luki między nawierzchniami czy kawałkami będą prowadzić do tworzenia się tzw. mostków cieplnych, jakie są źródłem potężnych utrat ciepła a przez to nieefektywności ocieplenia.
Dobór praktycznego materiału ma wielkie znaczenia dla prawidłowego ocieplenia poddasza. Warto więc zwrócić uwagę na ocieplanie pianką poliuretanową. Jest to niesamowicie przyjazny i pozytywny materiał służący do bardzo skutecznej izolacji budynków. Ocieplanie pianką z poliuretanu zapewnia nie tylko odejście problemu mostków termoizolacyjnych lecz również szczególnie wysoką szczelność która jest niemalże całkowita. Jeszcze, dzięki swoim zaletom jest to surowiec, który „ma możliwość oddychania” i toteż nie powoduje zatrzymania pod izolowaną warstwą nadmiaru pary wodnej.