Najszybszy sposób na wielką powierzchnię pod dachem
Skuteczny szef to podstawa rozwoju firmy!

Detektor gazów w miejscu szczególnego zagrożenia. Dzięki niemu można przeprowadzić skuteczną akcję ratunkową

To codzienność dla pracowników kontrolujących systemy kanalizacyjne. Zestaw gazów i oparów mogących pojawić się w przewodach kanalizacyjnych jest bardzo imponujący. Tym ważniejsze będzie ścisłe monitorowanie niebezpiecznych lotnych substancji w takich miejscach.  

Multidetekcja – zadanie dla profesjonalnego detektora gazów

Mamy więc podstawowe zadanie dla detektora gazów – urządzenia stacjonarnego, które prześle odczyt z dowolnego miejsca w kanałach, zanim człowiek wejdzie w to niezbyt przyjazne dla siebie środowisko. Metan, chlorowodór, siarkowodór, amoniak i dwutlenek węgla – to podstawowy zestaw zagrożeń, na które narażony jest człowiek w instalacjach kanalizacyjnych. Najpierw jednak detektor gazów musi poradzić sobie z wychwyceniem wszystkich wartości w trudnym o odczytu miejscu. Na ewentualne zniekształcenia wpływ może mieć wilgoć, opary czy zmieniająca się sytuacja atmosferyczna, dlatego bardzo ważne, by w systemach kanalizacyjnych znalazły zastosowanie najnowocześniejsze i wysoce niezawodne systemy detekcji.

Detektor gazów na miejscu zagrożenia. Dlaczego nie obejdziemy się bez urządzeń stacjonarnych?

Urządzenia stacjonarne nie wykluczają oczywiście użycia osobistego, przenośnego detektora gazów. Nie można jednak polegać wyłącznie na sprzęcie, które na miejsce zagrożenia przyniesie człowiek. Może ono przestrzec jedynie właściciela, którego zachowanie w niebezpiecznych warunkach nie musi być racjonalne. Bardzo często osoba w takiej sytuacji podejmuje błędne decyzje, a przebywanie w środowisku przesyconym szkodliwymi substancjami może doprowadzić do do szybkiej utraty przytomności. Dlatego poza pracownikami kontrolującymi wewnętrzny stan instalacji do informacji na temat gazów powinien mieć dostęp ktoś odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa. Ktoś, kto w każdej chwili będzie w stanie zorientować się, czy sytuacja jest już alarmowa i czy wymaga interwencji z zewnątrz. Dostęp do informacji i procedur alarmowych zapewni jedynie stacjonarny detektor gazów z systemem monitorowania.